Дефіцит

Виконано на 31/12/2022
Покриття за рахунок коштів державного бюджету
Позики
Всього