Видатки

Виконано на 30/09/2021 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Надання кредитів з урахуванням повернення
Всього