Видатки

Виконано на 30/09/2021 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Поточні видатки
Капітальні видатки
Інше
Всього

Поточні видатки

Виконано на 30/09/2021 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Оплата праці
Пенсії
Відсотки за запозиченнями
Дослідження та регіональні програми
Поточні трансферти підприємствам
Предмети та обладнання
Комунальні послуги
Медикаментии
Продукти харчування
Стипендії
Поточні трансферти за кордон
Поточні міжбюджетні трансферти
Інше
Всього

Капітальні видатки

Виконано на 30/09/2021 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Капітальні трансферти підприємствам
Капітальний ремонт
Предмети та обладнання довгострокового користування
Капітальне будівництво
Капітальні трансферти населенню
Земля та нематеріальні активи
Державні запаси
Капітальні міжбюджетні трансферти
Інше
Всього