Видатки

Виконано на 31/07/2020
За рахунок власних надходжень
За рахунок коштів державного бюджету
За рахунок ЄКР
Інше
Всього
  •