Доходи

Виконано на 31/03/2021
Власні надходження
Кошти державного бюджету
Позики ЄКР
Інше
Всього