Наповнення державного бюджету в Україні та країнах ЄС: джерела схожі, проте рівень перерозподілу коштів різний

Україна попереду європейських країн в перерозподілі фінансових ресурсів через державний бюджет. Рівень централізованого перерозподілу коштів в Україні значно вищий, ніж в багатьох європейських країнах. При цьому основні джерела формування податкових доходів практично однакові. «Ціна держави» з’ясувала, якими податками наповнюються державні бюджети європейських країн та України.

Україна перерозподіляє через державний бюджет суму податків і зборів еквівалентну 21% ВВП (не плутати зі зведеним бюджетом), що значно більше, ніж деякі розвинуті країни Європи (наприклад, Франція та Польща).

Формування структури податкових надходжень держбюджету в Україні та країнах Європи практично однакове. Базисом є непрямі податки (ПДВ та акцизи). Вони забезпечують від 42% загального обсягу зібраних до держбюджету податкових надходжень в Італії до 72% – у Польщі та Україні. Оскільки непрямі податки – це податки на споживання, то відповідно більше «підживлюють» держскарбницю ті, хто більше споживає.

Вага двох інших головних компонентів (податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податку на прибуток підприємств (ПНП)) в наповненні держбюджету має суттєві відмінності. Наприклад, Італія робить ставку на ПДФО, частка якого в загальних податкових надходженнях держбюджету становить 42%, а от на ПНП при цьому припадає менше 10%. В решті країн роль ПДФО і ПНП в структурі держбюджету – більш зрівноважена. Однак їх частка в структурі податкових надходжень держбюджету різниться між країнами. Наприклад, найнижча вага ПДФО в структурі держбюджету України та Польщі, що пов’язано з передачею частини надходжень на місцевий рівень.

Надходження держбюджету України, як і країн Європи, забезпечують пересічні покупці товарів і послуг, які є фактичними платниками непрямих податків (акцизів і ПДВ).Розсилка: