Видатки

Виконано на 30/09/2021 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Медицина
Правоохоронні органи
Відсотки за запозиченнями
Транспорт
Соціальний захист
Збройні сили
Чиновницький апарат
Інші галузі економіки
Культура та спорт
Комунальне господарство
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти