Видатки

Виконано на 30/11/2019 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Правоохоронні органи
Соціальний захист
Медицина
Відсотки за запозиченнями
Збройні сили
Чиновницький апарат
Транспорт
Інші галузі економіки
Комунальне господарство
Культура та спорт
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •