Видатки

Виконано на 31/05/2020 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Медицина
Правоохоронні органи
Відсотки за запозиченнями
Чиновницький апарат
Соціальний захист
Збройні сили
Транспорт
Інші галузі економіки
Культура та спорт
Комунальне господарство
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •