Видатки

Виконано на 30/11/2020 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Медицина
Правоохоронні органи
Транспорт
Відсотки за запозиченнями
Соціальний захист
Збройні сили
Чиновницький апарат
Інші галузі економіки
Комунальне господарство
Культура та спорт
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти