Видатки

Виконано на 30/04/2020 Місцеві бюджети Державний бюджет Зведений бюджет
Освіта
Пенсії
Медицина
Чиновницький апарат
Правоохоронні органи
Відсотки за запозиченнями
Соціальний захист
Збройні сили
Транспорт
Інші галузі економіки
Культура та спорт
Комунальне господарство
Сільське господарство
Охорона довкілля
Паливно-енергетичний комплекс
Всього
Міжбюджетні трансферти
  •